สวัสดีค่ะ หมอโบว์เองค่ะ หมอขออนุญาตเล่าถึงจังหวัดๆ หนึ่งที่ผู้บริหารคลินิกไป…

สวัสดีค่ะ
หมอโบว์เองค่ะ 👩🏻‍⚕️🙏🏻🙏🏻

หมอขออนุญาตเล่าถึงจังหวัดๆ หนึ่งที่ผู้บริหารคลินิกไปเคยอยู่ คือ จังหวัดเชียงรายค่ะ เชียงรายเป็นจังหวัดที่มีภูเขาและธรรมชาติที่สวยงาม การเดินทางจากอำเภอหนึ่งไปยังอีกอำเภอหนึ่ง แม้จะห่างกันเพียงหลักสิบกิโลเมตร แต่บางครั้งกลับต้องใช้เวลาเกือบครึ่งวัน เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง บ้านเรือนส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนที่ราบตามหุบเขาต่างๆ ทำให้การเดินทางเป็นไปอย่างยากลำบาก ยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ทำให้การเดินทางต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น ในอำเภอรอบนอกส่วนใหญ่ไม่มีร้านจำหน่ายโลงศพ หากมีคนถึงแก่กรรม จะต้องขับรถหลายชั่วโมงเพื่อมาซื้อโลงศพในอำเภอเมือง ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่สูงมาก บางคนไม่มีญาติ และบางคนไม่มีเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าโลงศพ

ที่ผ่านมา PS Rehab Clinic ได้ร่วมบริจาคโลงศพให้แก่ผู้ยากไร้หรือไม่มีญาติไปกว่า 60 โลง และได้บริจาคโลงเย็นให้แก่วัดและหมู่บ้านต่างๆเพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้ร่วมกัน ซึ่งหมอและผู้บริหารคลินิกไม่มีเวลาเดินทางไปด้วยตนเองประกอบกับช่วงนี้เป็นช่วงที่เราต้องงดการเดินทางและ มีSocial Distancing หมอจึงมี ร้านลุงดีหีบศพ ช่วยเป็นสะพานบุญในการบริจาค ซึ่งล่าสุดโลงศพที่บริจาคได้มีหน่วยงานจากอำเภอเชียงของรับไปบริจาคให้ชาวบ้านในบริเวณดังกล่าว

ในสถานการณ์วิกฤตช่วงนี้จึงอยากเชิญชวนทุกท่านช่วยเหลือเกื้อกูลกันคนละเล็กละน้อยไม่ว่าจะเป็นสิ่งของ หรือน้ำใจไมตรีให้แก่กันค่ะ 🙏🏻❤️
คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด สุขุมวิท 49/14 คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด