โรคข้อไหล่ติด Frozen Shoulder Adhesive Capsulitis ผู้ป่วยจะมีอาการปวดและเคลื…

โรคข้อไหล่ติด
Frozen Shoulder
Adhesive Capsulitis

ผู้ป่วยจะมีอาการปวดและเคลื่อนไหวข้อไหล่ได้ลำบาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการหมุนแขนออกทางด้านนอกและด้านใน เช่น การยกแขนหยิบของในที่สูง เกาหลัง สวนเสื้อผ้า เนื่องจากการอักเสบของเยื่อหุ้มขอไหล่ อาการปวดในแต่ละคน จะมากน้อยแตกต่างกัน ตามความรุนแรงของการอักเสบ

การรักษาด้วยการทำกายภาพบำบัดสามารถทำได้โดย การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ การใช้เครื่อง Shock wave, High power laser เพื่อลดอาการปวด และออกกำลังกายภายใต้การดูแลของนักกายภาพเพื่อให้กล้ามเนื้อแข็งแรง

หากผู้ป่วยมีอาการปวดที่หัวไหล่เรื้อรังและขยับได้ลำบาก ควรขอคำปรึกษาจากแพทย์ เพราะการตรวจวินิจฉัยพบได้ในช่วงแรกและเข้ารับการรักษา จะทำให้สามารถป้องกันอาการข้อไหล่ติด และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

PS Rehab Clinic
Relax, Comfort and Promote Well-Being

มีปัญหาอาการปวด ชา เคลื่อนไหวไม่สะดวกปรึกษาได้ที่
PS Rehab Clinic สุขุมวิท 49/14
คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด
โทร 065-789-3565 line ID: @psrehab

#PSrehab #Pain #ปวดหลัง #ปวดคอ #ชา #ฝังเข็ม #กายภาพบำบัด #ทองหล่อ #Laser #PMS #Shockwave #Traction #FocusShockWave #หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด สุขุมวิท 49/14 คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด