NEW Promotion ตรวจประเมินโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ราคาค่าแพทย์ 600บาท สำหรับคน…

NEW Promotion

ตรวจประเมินโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ราคาค่าแพทย์ 600บาท

สำหรับคนไข้ใหม่ครั้งแรกที่มาปรึกษาแพทย์ จะได้รับการรักษาโดยนักกายภาพ ฟรีด้วย Shockwave (RSWT) (ปกติราคา 690บาท)

สำหรับผู้ที่เริ่มการรักษาเลยหลังจากปรึกษาแพทย์แล้ว สามารถซื้อโปรแกรมการรักษาราคาพิเศษได้ดังนี้
ถ้าซื้อเป็น package 5 ครั้งจึงได้ราคาพิเศษนี้

Program 1 ปวดคอบ่าไหล่
นวดคลายกล้ามเนื้อ และใช้เครื่อง PMS ลดอาการปวดตึงกล้ามเนื้อ ร่วมการวางแผ่นร้อนผ่อนคลายกล้ามเนื้อก่อนทำการรักษากับนักกายภาพบำบัด
ขาย 1490บาท จากปกติ 2490บาท

Program 2 ปวดคอบ่าไหล่พิเศษ
นวดคลายกล้ามเนื้อ และใช้เครื่อง PMS ลดอาการปวดตึงกล้ามเนื้อ ร่วมกับการใช้เลเซอร์กำลังส่งสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลดปวด และการวางแผ่นร้อนผ่อนคลายกล้ามเนื้อก่อนทำการรักษากับนักกายภาพบำบัด
ขาย 1990บาท จากปกติ 2990บาท

Program 3 ปวดหลังก้น
นวดคลายและยืดกล้ามเนื้อ และใช้เครื่อง
pms ลดอาการปวดตึงกล้ามเนื้อ ร่วมการวางแผ่นร้อนผ่อนคลายกล้ามเนื้อก่อนทำการรักษากับนักกายภาพบำบัด
ขาย 1490บาท จากปกติ 2490บาท

Program 4 ปวดหลังก้นพิเศษ
นวดคลายกล้ามเนื้อ และใช้เครื่อง PMS ลดอาการปวดตึงกล้ามเนื้อ ร่วมกับการใช้ shockwave เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลดปวด ลดความตึงของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นข้อต่อหลัง และการวางแผ่นร้อนผ่อนคลายกล้ามเนื้อก่อนทำการรักษากับนักกายภาพบำบัด
ขาย 1990บาท จากปกติ 2990บาท

ทุกโปรแกรม
รักษากับนักกายภาพบำบัด 30 นาที
PMS หรือ เลเซอร์กำลังส่งสูง 10 นาที
Shockwave (RSWT) 600 shots
วางแผ่นร้อน 15 นาที
คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด สุขุมวิท 49/14 คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด