กล้ามเนื้อคอ (Muscle of the neck) มีความสำคัญในการเคลื่อนไหวของคอ ประกอบไปด…

กล้ามเนื้อคอ (Muscle of the neck) 💪
มีความสำคัญในการเคลื่อนไหวของคอ
ประกอบไปด้วย คือ
1. Sternocleidomastoideus เป็นกล้ามเนื้อที่ใหญ่ที่สุดของคอ เกาะพาดจากกระดูกหน้าอกกับกระดูกไหปลาร้าไปยังด้านนอกของกระดูก ท้ายทอย
ทำหน้าที่เอียงคอ หันและหมุนคอ

2. Splenius capitis เป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ด้านข้างของคอ มีจุดเกาะเริ่มจากกระดูกสัน
หลังส่วนล้าตัว (thoracic spine) อันที่ 3 และ 4 ไปยังจุดเกาะปลายที่กระดูกท้ายทอย
ทำหน้าที่ ยืดคอ เอียงคอและเงยหน้า

3.Levator scapulae เป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ด้านข้างของคอ มีจุดเกาะเริ่มจากกระดูกสันหลังส่วนคอ ไปยังจุดเกาะปลายที่กระดูกสะบัก
ทำหน้าที่ ยกสะบัก

การใช้งานโทรศัพท์มือถือมากเกินไป จะทำให้เกิดอาการปวดกล้ามเนื้อเหล่านี้ได้
การออกกำลังกาย ยืดกล้ามเนื้อที่ถูกต้องจะสามารถป้องกันอาการปวดเหล่านี้ได้

PS Rehab Clinic
Relax, Comfort and Promote Well-Being

มีปัญหาอาการปวด ชา เคลื่อนไหวไม่สะดวกปรึกษาได้ที่
PS Rehab Clinic สุขุมวิท 49/14
คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด
โทร 065-789-3565 line ID: @psrehab

#PSrehab #Pain #ปวดหลัง #ปวดคอ #ชา #ฝังเข็ม #กายภาพบำบัด #ทองหล่อ #Laser #PMS #Shockwave #Traction #FocusShockWave #หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด สุขุมวิท 49/14 คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด