ขอเชิญทุกท่านร่วมกันป้องกันและช่วยเหลือเพื่อสู้ภัยโควิดกันนะคะ

ขอเชิญทุกท่านร่วมกันป้องกันและช่วยเหลือเพื่อสู้ภัยโควิดกันนะคะ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻❤️
คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด สุขุมวิท 49/14 คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด