กลไกการทำงานของกล้ามเนื้อลาย ในกล้ามเนื้อลายจะประกอบด้วย เส้นเยื่อไมโอไฟบริล ซ…

กลไกการทำงานของกล้ามเนื้อลาย

ในกล้ามเนื้อลายจะประกอบด้วย
เส้นเยื่อไมโอไฟบริล ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการหดตัวของกล้ามเนื้อลาย ประกอบด้วยเส้นใยโปรตีน (Protein filament) 2 ชนิด คือ

1.เส้นหนาประกอบด้วยโปรตีนหรือที่เรียกว่าเส้นใยไมโอซิน (Myosin filament)
อยู่ภายในเส้นใยแอ็คทิน เป็นส่วนที่เคลื่อนไหวเมื่อได้รับการกระตุ้น

2.เส้นบางประกอบด้วยโปรตีนหรือที่เรียบว่าเส้นใยแอ็คทิน (Actin filament)
เป็นโครงสร้างคล้ายๆตาข่าย มีที่ให้ ไมโอซิน มาเชื่อมต่อ

เส้นใยทั้ง 2 เส้น ซึ่งมีจำนวนมากมายนี้ จะรวมตัวกันเป็นหน่วยเรียกว่า ซาร์โคเมีย (Sarcomere) และเส้นใยทั้ง 2 เส้น ซึ่งมีจำนวนมากมายในแต่ละซาร์โคเมีย จะทำให้กล้ามเนื้อลายมีลักษณะเป็นลายมืดและลายสว่างสลับกันไป

กล้ามเนื้อลายจะหดตัวเมื่อเส้นใยไมโอซินและแอ็คทินเลื่อนเข้าหากัน พร้อมๆกัน
ทำให้กล้ามเนื้อหดสั้นลง และเกิดการเคลื่อนไหวขึ้น เมื่อกล้ามเนื้อคลายตัว เส้นใยเหล่านี้ก็จะหลุดออกจากกัน

ในบางครั้งเส้นใยเหล่านี้ อาจจะไม่สามารถคลายตัวออกได้ด้วยตัวเอง ทำให้เกิดอาการกล้ามเนื้อเกร็ง เป็นก้อน จึงต้องใช้แรงภายนอกช่วย เช่น การยืดกลามเนื้อ เป็นต้น เพื่อให้กล้ามเนื้อกลับมาพร้อมใช้งานอีกครั้ง

PS Rehab Clinic
Relax, Comfort and Promote Well-Being

มีปัญหาอาการปวด ชา เคลื่อนไหวไม่สะดวกปรึกษาได้ที่
PS Rehab Clinic สุขุมวิท 49/14
คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด
โทร 065-789-3565 line ID: @psrehab

#PSrehab #Pain #ปวดหลัง #ปวดคอ #ชา #ฝังเข็ม #กายภาพบำบัด #ทองหล่อ #Laser #PMS #Shockwave #Traction #FocusShockWave #หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด สุขุมวิท 49/14 คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด