หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative disc) คือ การเสื่อมสภาพของหมอนรองกระดู…

หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative disc)

คือ การเสื่อมสภาพของหมอนรองกระดูกหรือชั้นเนื้อเยื่อที่อยู่ระหว่างข้อกระดูกสันหลังแต่ละข้อ ซื่งทำหน้าที่ลดแรงกระแทกกระจายนำ้หนัก ทำให้กระดูกสันหลังมีความยืดหยุ่น ผู้ป่วยเป็นโรคนี้อาจรู้สึกปวดเพียงเล็กน้อยหรือปวดอย่างรุนแรงจนรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันก็ได้

อาการหลักๆ จะแบ่งตามระดับของหลัง
– ปวดบริเวณลำคอ ร้าวไปที่แขน
– ปวดหลังส่วนล่าง ร้าวไปที่สะโพกหรือขา
– นั่งนานๆ ก้ม เอี้ยวตัว. ล้วปวดมากขึ้น

สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอาการ
1. อายุและน้ำหนักของผู้ป่วย : หมอนรองกระดูกสันหลังจะเริ่มเสื่อมเมื่ออายุ 25 ปีขึ้นไป อายุเพิ่มมากขึ้นก็จะทำให้หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อมมากขึ้นเรื่อย ๆ ประกอบกับ นำ้หนักตัวที่มาก จะทำให้หมอนรองกระดูกทำงานหนักและเสี่อมได้เร็ว

2. กิจกรรมและอุบัติเหตุ : การนั่งนานๆ ยกของหนัก หนุนตัว เอี๊ยวตัว เป็นประจำจะทำให้โรคหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม หรือได้รับอุบัติเหตุที่หลัง

โรคหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อมสามารถป้องกันได้ ด้วยการออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อหลังแข็งแรง

หากพบว่าเริ่มเป็นโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม สามารถรักษาได้ด้วยการทำกายภาพบำบัด ร่วมกับท่าออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

PS Rehab Clinic
Relax, Comfort and Promote Well-Being

มีปัญหาอาการปวด ชา เคลื่อนไหวไม่สะดวกปรึกษาได้ที่
PS Rehab Clinic สุขุมวิท 49/14
คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด
โทร 065-789-3565 line ID: @psrehab

#PSrehab #Pain #ปวดหลัง #ปวดคอ #ชา #ฝังเข็ม #กายภาพบำบัด #ทองหล่อ #Laser #PMS #Shockwave #Traction #FocusShockWave #หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด สุขุมวิท 49/14 คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด