อาจารย์ใหญ่ ครูผู้ให้ The Everlasting Teacher (Version เต็ม) : 7-Eleven Thailand


“ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา”
#คำขวัญวันครู 2563

สภากาชาดไทย
https://www.redcross.or.th/donate/body

โรงพยาบาลศิริรา
http://anatomy.sc.mahidol.ac.th/body-donation/

ref: https://www.youtube.com/watch?v=Fc8CaO0LgXA

https://www.redcross.or.th/donate/body?fbclid=IwAR1VtQTPNjTBhmc2LM2KDsgdOHu7Vmw9Gf48_i5cXYoXqz__g-wwwUas6Ok

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด สุขุมวิท 49/14 คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด