ประกาศ คลินิคหยุดทำการช่วงปีใหม่ วันที่ 30 ธ.ค. 62 – 2 ม.ค. 63 นะครับ สามารถทำ…

[ad_1]

‼️ประกาศ‼️ คลินิคหยุดทำการช่วงปีใหม่ วันที่ 30 ธ.ค. 62 – 2 ม.ค. 63 นะครับ สามารถทำทำนัด เข้ามาทำกายภาพกันได้ก่อนหยุด หรือหลังหยุดปีใหม่นะครับ…

[ad_2]

Source

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด สุขุมวิท 49/14 คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด