รับชมวิดีโอ

[ad_1]

Levator scapulae Stretching

เป็นท่าสำหรับยืดกล้ามเนื้อบ่า ชื่อ Levator scapulae

1. นั่งหลังตรงให้รู้สึกสบายและผ่อนคลาย
2. หมุนหน้าไปด้านตรงข้ามบ่าที่จะยืด
3. ก้มหน้าลง (คล้ายๆจะมองบ่า)
4. เอามือข้างที่หันหน้าไปหา ไปจับบริเวณหลังกกหู
5. ดึงศีรษะก้มลงแต่พอตึงเพื่อยืดกล้ามเนื้อ

ทำค้างไว้ 10 วินาที แล้วเปลี่ยนข้าง ทำข้างละ3-5ครั้ง

คำเตือน การยืดกล้ามเนื้อเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่น ขณะทำให้รู้สึกตึงเท่านั้น หากมีอาการเจ็บควรลดแรงดึงลง

[ad_2]

Source

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด สุขุมวิท 49/14 คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด